Lugo-Villaseñor, E., & León-Hernández, V.-A. (2015). Pràctiques tutorials i autoaprenentatge en una universitat pública mexicana. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 8(2), 284–311. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.28221