Hernández, F., & Sancho, J.-M. (2015). Pensar la docència universitària des de les relacions pedagògiques. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 8(2), 153–158. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.28211