Reguant Álvarez, M., & Torrado-Fonseca, M. (2016). El mètode Delphi. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 9(1), 87–102. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.1916