Alfageme-González, M.-B., & Egea-Vivancos, A. (2016). Treballar i avaluar per competències en Ciències Socials en els centres d’Educació Secundària: realitat i problemàtica a la Regió de Múrcia. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 9(1), 47–61. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.1914