Sáez-Rosenkranz, I. (2016). El mètode històric aplicat a la recerca educativa. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 9(2), 106–113. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2927