Vázquez, N., Ramos, P., Artazcoz, L., & Molina Garuz, M. C. (2016). Validació d’un instrument en espanyol per la mesura d’habilitats parentals promogudes en una intervenció d’educació parental. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 9(2), 30–47. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2923