Calderón, D., Forés Miravalles, A., & Gustems Carnicer, J. (2016). Aproximació a les fortaleses de caràcter en els estudiants d’Educació Social. Perfil d’una mostra. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 9(2), 48–64. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2924