Biglia, B., & Vergés-Bosch, N. (2016). Qüestionant la perspectiva de gènere en la recerca. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 9(2), 12–29. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2922