Novella Cámara, A. M. (Ana M., Venceslao, M., & Forés Miravalles, A. (2016). La funció docent en les pràctiques externes. Una anàlisi de les percepcions dels agents implicats per a la millora del model. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 9(2), 65–81. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2925