Collell-Colomer, X., & Brasó-Rius, J. (2016). El joc popular de la xarranca. Estudi a través dels llibres i del folklore català. Possibles aplicacions en l’àmbit escolar. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 9(2), 82–105. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2926