Rubio-Hurtado, M.-J., & Vilà Baños, R. (2016). L’anàlisi de conglomerats bietàpic o en dues fases amb SPSS. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 10(1), 118–126. https://doi.org/10.1344/reire2017.10.11017