Villegas Sandoval, K. A., & Martínez-Olmo, F. (2017). Tendències en el disseny metodològic de recerca sobre l’avaluació de competències a l’educació superior. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 10(1), 1–13. https://doi.org/10.1344/reire2017.10.11011