Romeo, M., Yepes-Baldó, M., Burset Burillo, S., González, V., Sánchez, L., Besolí, A., & Gustems Carnicer, J. (2017). Avaluació de competències professionalitzadores en els estudis de grau de comunicació audiovisual. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 10(1), 57–74. https://doi.org/10.1344/reire2017.10.11014