Calderón-López, P., & Arias-Ferrer, L. (2017). El desembarcament de Colom a San Salvador. Anàlisi de les narracions de l’alumnat espanyol de 10-11 anys en termes de perspectiva històrica. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 10(2), 34–51. https://doi.org/10.1344/reire2017.10.217702