Folgueiras Bertomeu, P., & Ramirez, C. (2017). Elaboració de tècniques de recollida d’informació en dissenys mixtos. Un exemple d’estudi en aprenentatge servei. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 10(2), 64–78. https://doi.org/10.1344/reire2017.10.218069