Montané López, A. (2017). Ressenya de: Francisco Imbernón (2017). Ser docente en una sociedad compleja. La difícil tarea de enseñar. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 10(2), 89–92. https://doi.org/10.1344/reire2017.10.219124