Sánchez Martí, A., & Ruiz-Bueno, A. (2018). Anàlisi de classificació amb variable «criteri» a SPAD. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 11(1), 41–53. https://doi.org/10.1344/reire2018.11.119354