Parcerisa-Aran, A. (2018). Un munt d’experiències per innovar en els estudis de Dret. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 11(1), 67–69. https://doi.org/10.1344/reire2018.11.120243