Oriola Requena, S., Filella Guiu, G., & Gustems Carnicer, J. (2018). Agrupacions musicals juvenils: models funcionals per a la motivació acadèmica dels adolescents. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 11(2), 18–30. https://doi.org/10.1344/reire2018.11.220577