Arévalo, L., Gamallo, P., & Giménez, X. (2018). SABER 2.0 a CTEM. Correcció recompensada i continguts – Estratègies pràctiques d’aprenentatge actiu. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 11(2), 83–95. https://doi.org/10.1344/reire2018.11.220911