Alonso-Sanz, A. (2019). Actituds de docents i discents davant de l’altra: la mare universitària. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 12(1), 1–14. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.121055