Rivera-Vargas, P., Sánchez-Valero, J.-A., & Sancho, J.-M. (2019). La cultura DIY a la Universitat. De la proposta del professorat a l’experiència de l’alumnat. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 12(1), 1–13. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.121189