Mauri Álvarez, M., Vilafranca, I., Esteban, F., Román, B., Anglès, M., & José, C. (2018). Les competències del grau de Filosofia. Una proposta de treball i d’avaluació. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 11(2), 1–17. https://doi.org/10.1344/reire2018.11.221596