Vilà Baños, R., Torrado-Fonseca, M., & Reguant Alvarez, M. (2019). Anàlisi de regressió lineal múltiple amb SPSS: un exemple pràctic. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 12(2), 1–10. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.222704