Gros-Salvat, B. (2008). Les comunitats virtuals per a la formació permanent del professorat. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.1344/reire2008.1.1111