Bosco-Paniagua, A. (2008). Sobre la suposada relació entre la tecnologia i la innovació educativa: Quan les TIC milloren l’educació?. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 1(1), 11–22. https://doi.org/10.1344/reire2008.1.1112