Boix-Peinado, J.-L. (2008). Nou professorat d’educació secundària per a noves realitats. Formació inicial i període llindar. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 1(1), 31–50. https://doi.org/10.1344/reire2008.1.1114