Alsina-Català, C. (2009). Elogi de la visualització: l’aprenentatge del pensament visual en matemàtiques. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 2(3), 13–20. https://doi.org/10.1344/reire2009.2.3232