Ruíz-Bueno, C. (2009). El procés d’ensenyament-aprenentatge i les TIC en el context actual de l’ensenyament universitari: la visió de l’estudiantat. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 2(3), 41–65. https://doi.org/10.1344/reire2009.2.3234