Noguera-Fructuoso, I., & Gros-Salvat, B. (2009). El rol del professor en l’aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 2(3), 66–82. https://doi.org/10.1344/reire2009.2.3235