Imbernón, F. (2009). La investigació sobre i amb el professorat. La repercussió en la formació del professorat. Com s’investiga?. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 2(2), 1–9. https://doi.org/10.1344/reire2009.2.2221