Mauri, T., Colomina-Álvarez, R., Martínez-Taberner, C., & Rieradevall-Sant, M. (2009). L’adquisició de les competències d’autoregulació. Anàlisi de la seva concepció i el seu aprenentatge en diferents estudis universitaris. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 2(2), 33–60. https://doi.org/10.1344/reire2009.2.2223