Figuera Gazo, P., Aparicio Chueca, M. D. P. (María del P., Rodríguez, M.-L., Jaría Chacón, N., Pons Fanals, E., Domínguez-Amorós, M., Dorio-Alcaraz, I., Freixa-Niella, M., Torrado-Fonseca, M., & Triadó i Ivern, X. M. (2010). Estudi de l’abandonament a les universitats públiques catalanes. L’anàlisi de dues cohorts de la base de dades UNEIX. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 3(2), 16–36. https://doi.org/10.1344/reire2010.3.2322