Clipa, O., & Duta, N. (2010). La percepció de l’alumnat sobre la freqüència d’avaluació. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 3(2), 53–67. https://doi.org/10.1344/reire2010.3.2324