Cornet-Calveras, A., Costas, T., & Pardo-Carazo, J. (2010). Més enllà de la innovació docent: de la innovació al coneixement, del coneixement al suport, del suport a la renovació docent a la Universitat de Barcelona. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 3(2), 79–97. https://doi.org/10.1344/reire2010.3.2326