Reig-Hernández, D. (2010). El futur de l´educació superior, algunes claus. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 3(2), 98–113. https://doi.org/10.1344/reire2010.3.2327