Cabrera-Lanzo, N., & Martínez-Olmo, F. (2010). L’avaluació de les competències transversals a l’ensenyament universitari. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 3(1), 17–28. https://doi.org/10.1344/reire2010.3.1312