Forés Miravalles, A. (2010). Ressenya de llibre: Rué Domingo, J. (2009) Un model d’anàlisi de la qualitat de l’ensenyament des de la perspectiva dels estudiants a titulacions de quatre universitats catalanes (UAB; UB; UPC; URV). AQU: Barcelona. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 3(1), 101–103. https://doi.org/10.1344/reire2010.3.1317