Arús, E., González Mediel, O., Tapia, S., Fernández, M.-J., Cladellas, L., & Gustems Carnicer, J. (2011). Titulats en Mestre d’Educació Musical a la Universitat de Barcelona dels cursos 2005 a 2008: estudi d’inserció laboral. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 4(2), 25–39. https://doi.org/10.1344/reire2011.4.2423