Cabrera, F. (2011). Tècniques i instruments d’avaluació: una proposta de classificació. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 4(2), 112–124. https://doi.org/10.1344/reire2011.4.2428