Freixa-Niella, M., Torrado-Fonseca, M., Dorio-Alcaraz, I., & Pelfort-Homs, E. (2012). Les diplomades i els diplomats en Educació Social a la Universitat de Barcelona: més d’una dècada de trajectòria en el mercat laboral. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 5(1), 13–36. https://doi.org/10.1344/reire2012.5.1512