Campos Bandrés, I. O. (2019). «No recordo que a l’escola em parlessin sobre pluralitat lingüística». Un estudi qualitatiu sobre les actituds cap a la llengua minoritzada dels mestres altoaragonesos en formació. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 12(2), 1–24. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.227310