Arcoba, M.-D. (2020). El videoassaig com a recurs pedagògic en la cerca i construcció d’identitats en l’ensenyament secundari des de l’educació artística. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 13(1), 1–13. https://doi.org/10.1344/reire2020.13.128613