Jiménez-Alcázar, J. F. (2020). La interacció del videojoc a les aules universitàries: educació i història. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 13(1), 1–17. https://doi.org/10.1344/reire2020.13.129124