Pérez-Bonaventura, M., Tárrega, S., & Vilajosana, J. (2021). Anàlisi de l’ús de les xarxes socials de les institucions d’educació superior catalanes. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 14(1), 1–20. https://doi.org/10.1344/reire2021.14.131558