Martín-Queralt, C., & Batlle-Rodríguez, J. (2021). La ludificació en joc: la percepció dels estudiants sobre un escape room educatiu a l’aula d’espanyol com a llengua estrangera. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 14(1), 1–19. https://doi.org/10.1344/reire2021.14.132195