Brasó-Rius, J., & Arderiu-Antonell, M. (2021). Els estels. De la memòria històrica al treball competencial a l’educació física. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 14(2), 1–24. https://doi.org/10.1344/reire2021.14.232363