Santabárbara, J. (2021). Càlcul de la mida de mostra necessària per estimar el coeficient de correlació de Pearson mitjançant sintaxi en SPSS. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 14(1), 1–7. https://doi.org/10.1344/reire2021.14.132565