Santabarbara Serrano, J. (2021). Càlcul de la potència estadística en estudis d’associació mitjançant sintaxi en SPSS. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 14(2), 1–6. https://doi.org/10.1344/reire2021.14.232580