Lapadula, M. C. (2021). Educació afectiva i sexual. Un estudi exploratori en tres escoles públiques de Barcelona. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 14(1), 1–17. https://doi.org/10.1344/reire2021.14.132595